A Ferences Misszió  

   

Hogyan pályázhat?  

   

ofm new

   

kolostor logo

   

A pénzalap a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) keretén belül működik. Az Alapítvány kuratóriuma vállalja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tájékoztatja a társadalmat a pénzalap létéről, célkitűzéseiről, a csatlakozás lehetőségeiről. A pénzalap kezelését, felhasználását az Alapítvány kuratóriuma elkülönítetten végzi, részére számlavezető bankjánál külön alszámlát nyit. A kuratórium vállalja, hogy a mindenkori törzstőkét legjobb tudása szerint fekteti be. A pénzalap működésével kapcsolatos döntéseket az Alapítvány kuratóriuma normál ügymenete keretében hozza meg.

Célkitűzések fontossági sorrendben

1. A magyar néptánc oktatásának támogatása és elősegítése a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Ennek elsődleges formája: az autentikus táncokat művelő legjobb tánccsoportok, illetve táncosok valamint az őket oktató szakemberek anyagi támogatása.
2. A rovásírás oktatásának segítése a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. A rovásírást oktató pedagógus anyagi támogatása és a rovásírás elsajátításában kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása.
2. A magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar történelem iskolai oktatásában kiemelkedő teljesítményt elért kárpátaljai pedagógusok jutalmazása.

A pénzalap forrásai

• Kiss Gyula tanár által befizetett 10 MFt törzstőke.
• Egyéni vagy közösségi adományok, melyeket az adakozó kifejezetten ezen pénzalap céljaira szán feltüntetve, hogy a törzstőkét kívánja-e gyarapítani vagy a támogatásra szánt pénzösszeget. Ez irányú kívánság hiányában minden összeg a törzstőkét gyarapítja.
• A törzstőkét gyarapítja a fel nem használt hozam is.
• Az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a KFMA más forrásaiból – a cél meg-jelölésével – ide áthelyezett pénzösszeg.

A pénzalap felhasználása

A pénzalap számára aktuálisan rendelkezésre álló törzstőkét a kuratórium – konzervatív befektetési politikát követve – az adott körülmények között leginkább nyereséges formában fekteti be forintban nominálva. A realizált haszon és a célzottan közvetlenül támogatásra szánt összegek képezik a támogatásra felhasználható aktuális pénzösszeget.
A pénzalap támogatásra rendelkezésre álló részének terhére lehetőleg évente kerül sor kifizetésre a KFMA kuratóriuma által meghatározott időpontban, helyen és formában. A törzstőke nem csökkenthető. Kivételt képez a KFMA esetleges felszámolása, amikor a pénzalap – az eredeti célnak megfelelő – további kezeléséről gondoskodni kell. Ugyancsak kivételt képez olyan gazdasági, pénzügyi katasztrófa, mely a forint, mint fizetőeszköz teljes elértéktelenedésével jár. Ez utóbbi esetben a legkisebb veszteségre törekedve kell eljárni. A forint, mint pénzeszköz megszűnése esetén a törzstőkét az új magyarországi fizetőeszközben – a hivatalos átváltási kulcson – kell nominálni.

A "Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap támogatásának igénybevétele

A "Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap támogatásában való részesedés módja: pályázat benyújtása a KFMA kuratóriumához az alapítványnál rendszeresített normál formanyomtat-ványon történik.
A pályázatok elbírálásánál az alábbiakat a KFMA kuratóriuma kiemelten fontosnak tartja:

• Szakmai és művészi színvonal, az autentikus helyi hagyományok figyelembe vétele. Ennek érdekében a pályázatok elbírálása során külső szakértők véleményét is kikéri a kuratórium.

• A kuratórium a pályázók között előnyben részesíti a már működő, hosszabb távon életképes szervezeteket.

• A KFMA kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy az általa vagy mások által szervezett megmérettetéseken (vetélkedő, verseny, művészeti találkozó) elért eredményeket a pályázatok elbírálása során figyelembe vegye.

Elszámolási rendszer

A megítélt és átvett összegek felhasználásáról a KFMA-nál rendszeresített normál elszámolási rendszer előírásai szerint el kell számolni.

Jóváhagyás

Jelen ügyrendet a KFMA kuratóriuma a kdsz 2012 számú határozatával jóváhagyta.


Budapest, 2012. november 9.

 Kacsó András
a KFMA kuratóriuma nevében

Közlemény a "Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap létrehozásáról

 

   
 

 

online adomanyozas logofacebook logo