A Ferences Misszió  

   

Hogyan pályázhat?  

   

ofm new

   

kolostor logo

   

Az ösztöndíjasokA Szent Márton Karitász ösztöndíjakra vonatkozó pályázathoz a Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szociális és tanulmányi ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse minden rászoruló katolikus kárpátaljai felső és szakoktatási intézményben tanuló magyar diákot. A pályázat célja a nehéz szociális helyzetben lévő tanulók a komoly anyagi megterhelést jelentő továbbtanulás anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételek megteremtése.


A Szent Márton Karitász ösztöndíj elnyerésére olyan katolikus magyar diák nyújthat be pályázatot, aki:

 • magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek
• első diplomás képzésben vesz részt;
• szociálisan rászorul a támogatásra;
• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)
Az ösztöndíjat a diákok a tanév során 2 alkalommal pályázhatják meg. A nyertes hallgatók a Szent Márton Karitász Bizottsága által meghatározott összeget szemesztereként kapják. A diákok lehetőséget kapnak, hogy folytassák a tanulmányaikat, s ezáltal a későbbiekben könnyebben és jobb munkát találjanak.
A KFMA adományából 2020-es tanév tavaszi szemeszterében 10 diák, az őszi szemeszterben 12 diák tanulmányait tudtuk támogatni.

Köszönünk Önöknek minden eddigi támogatást! Isten áldását kérjük munkájukra!

Pin It
   
 

 

online adomanyozas logofacebook logo