Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések

Szervezeti Működési Szabályzat

a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány részére

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány az alapító szándékait kifejező Alapító Okiratban foglaltak teljesítése, valamint az adományozók szándékainak érvénye-sítése érdekében az alábbiak szerint szabályozza működését.

1. Az Alapítvány irányítása

Az Alapítvány működését az elnök vezetésével a Kuratórium irányítja. A Kuratórium hozza a döntéseket az adományok felhasználásáról és a működési feltételek meg teremtéséről.

2. Banki kapcsolat

A Kuratórium bankszámlái felett bármely két kurátor együttes aláírásával és az Alapítvány pecsétjével rendelkezhet. Erste Bankon keresztül történő pénzátutalás, valamint a tartós pénzlekötések intézése kapcsán Úry Ágnes képviselő másodmagával jogosult eljárni.

3. Feladat megosztás
A Kuratórium tagjai az alábbiak szerint osztják fel egymás között az egyes feladat köröket:

 • Az Alapítvány képviselője: Ury Ágnes
 • Pénztáros: Ury Ágnes
 • Adományok bevételezése és nyilvántartása: Simon Sándorné
 • Irodavezető: Török Dénes
4. Az iroda működése

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány működését a 1024 Bp., Margit krt. 23. sz. alatti iroda támogatja. Az iroda vezetője Török Dénes, segítői az önkéntes aktivisták, valamint Láng Kornélia kurátor.

5. Az iroda feladatai

 • Koordinálja a Kuratórium munkáját.
 • Iktatja a bejövő és kimenő iratokat, postakönyvet vezet, az Alapítvány iratait tárolja.
 • Biztosítja a Kuratóriumi ülések megtartásának kereteit.
 • Fogadja a támogatási kérelmeket.
 • Köszönőleveleket, adóigazolásokat készít a támogatóknak.
 • Kampányok, pályázatok szervezését, ill. kidolgozását támogatja és végrehajtja.
 • Egyedi feldolgozásokat, kimutatásokat készít az Alapítvány munkájáról.
 • Szervezi az Alapítvány kiadványainak elkészítését.
 • Kapcsolatot tart a Ferences Rendtartománnyal, az Országúti Ferences Plébániával, az alapítvány könyvelőjével és a Kárpátalján működő szerzetesekkel, valamint a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegyével.
6. A Kuratórium működése

A Kuratórium a saját maga által jóváhagyott ügyrend szerint működik. Támogatások-ról a Kuratórium az ülésein dönt. Rendkívüli esetekben az elnök telefonos szavazást is kérhet, de csak maximum 100 eFt/alkalom kifizetésig és két ülés között ezek összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. A döntéseket utólag a következő kura- tóriumi ülésen kell megerősíteni. A támogatási pályázatokat és azok elszámolását a mellékelt forma-nyomtatványokon fogadja be a Kuratórium.

A Kuratórium éves költségvetés alapján működik. A költségvetésben szerepelnek a kötelezettség vállalások és keretszámok az egyedi kérelmek teljesítésére, valamint a Nagyszőlősi Rendház támogatása. Egyedi kérelmet írásban, a mellékelt pályázati űrlapon lehet benyújtani. Pályázatot csak - a Munkácsi Római Katolikus Püspökséggel kötött szerződésben foglaltak alapján - az Egyházmegyei Karitász igazgató alá írásával és véleményezésével lehet benyújtani.

A Kuratórium évente intézkedési tervet készít az adományok gyűjtésére, pályázatok elnyerésére, stb.

A Kuratórium rendszeresen, de minimum évente beszámol az adakozóknak és a támogatottaknak tevékenységéről. A beszámolót az elnök készíti, és a kuratórium március 31-ig elfogadja azt.

A Kuratórium tagjai esetenként a helyszínen tanulmányozzák a támogatott prog- ramok, intézmények működését, kapcsolatot építenek ki azok vezetőivel.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kuratórium a 2005. december 30.-i ülésén jóváhagyta, egyben a korábbi 2005. szeptember 5.-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

A Kuratórium nevében:

Kacsó András
elnökhun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia
KFMA © 2009