Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


A nagyszőlősi ferences kolostor és templom megújulása

2010. októberAz épület és a ferencesek története Nagyszőlősön

A ferencesek a XV. századtól kezdve, kisebb megszakításokkal, jelen voltak Nagyszőlősön. A jelenlegi kolostorépület helyén álló udvarházat 1671-ben kapták meg használatra, mely egy tűzvész áldozata lett. A kolostort és a kapcsolódó templomot barokk stílusban építették ujjá. Az épületeket 1889-ben megújították. Az 1930-as évekig folyamatosan működtek ferencesek Nagyszőlősön, ekkor az épületegyüttes átszállt az egyházközség tulajdonába. A kommunista rezsim az épületeket államosította, az épületben hivatalosan helytörténeti múzeum működött, (néhány tucat tárgy szegényes tárolókban) mely leginkább zárva volt. A templom kifosztva, szennyesen, használaton kívül galamb tanyaként és temetőként szolgált.

A templom és kolostor együttes 2007-benA kommunista, rendszer meggyengülésekor, 1989-ben a Kárpátaljára visszatérő magyarországi ferencesek, a hagyományokra való tekintettel is, Nagyszőlőst választották letelepedési helynek, a helybeli emberek nagy örömére. Érkezésükkor Kárpátalja egész területén már csak nyolc nagyon idős katolikus pap élt, ők látták el az itt élő kb. 50-60 ezer fős római katolikus közösséget.

A Római Katolikus Egyház a 1990-es évtől kezdve törekedett visszaszerezni az államtól a ferencesek több száz éves nagyszőlősi kolostorát. Több mint tíz évbe tellett, míg előbb jogi-lag, majd ténylegesen visszakerült eredeti tulajdonosához az épület együttes, mely rendkívül rossz állapotban volt.

Az épület állapota a '90-es évek végénA kolostorból és a hozzátartozó kápolnából álló épületegyüttest - a kor igényeivel összhangban - lelkiségi, kulturális, oktatási központként kívánta és kívánja működtetni az egyházközség. Nincs a környéken olyan ingatlana az egyháznak, ahol kisebb, 40-50 fős, csoportoknak helyet biztosíthatnának közös együttléteik számára kedvező önköltségi áron. A jó megközelíthetőség előnyös a nagyobb távolságról, vagy éppen a magyar és román határon túlról érke-zőknek is. Ez a helyzet - sok más mellett - igen kedvező körülményeket teremt az Európai Unió szomszédság politikáját támogató programok megszervezésére.

A 2007.-ig elvégzett munkálatok

A közvetlen életveszély és visszafordíthatatlan károsodások elhárítása után - ami a magyarországi műemlékvédelem költségén történt - elkezdődött a kultúrtörténeti és művészeti szerep feltárása, megkezdődött az építészeti elődokumentáció, majd a felmérési terv kidolgozása. Építészeti és statikai szakvélemény készült. Lehetővé vált egy költségvetés elkészítése is, mely 2006. évi árakon közel 300 ezer EUR bekerülést valószínűsített.

Mivel a helyi erőforrások nagyon szűkösek voltak elsősorban külföldi adományokra támaszkodtak a helyi egyház képviselői: Renovabis (Németország), FMO (Bécsi Ferencesek), Teleki László Alapítvány (Magyarország) és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány ebben az időben elsősorban az intézmények működési költségeinek támogatására volt lekötve, csupán kisebb összegekkel járult hozzá a felújításhoz. A 2006. év végéig felhasznált felújítási összeg mintegy 125 ezer EUR volt. Ezt követően a munkálatok fedezet hiányában leálltak, az eddigi eredményeket az alábbi képek mutatják:

 

az új, korszerű kazánház
a gáztüzelésű egységekkel

az új tetőszerkezet
készítése zsindelyből,

Az alábbi két képen egy régi és egy megújult ablak látható:

 

A villamos-energia ellátó rendszer is megújult mind a kolostori, mind a volt kápolna részben:

 

Ilyen volt a korábbi kápolna belseje a felújítás előtt, de már egy alapos takarítás után:

 

Felújítás után, készülődve az ünnepélyes megnyitóra, majd a műsor és közönsége:

 

majd a műsor és közönsége:

 

Munkálatok 2008-tól

A munkálatok pénz hiányában álltak, pedig a tervezők és főleg a kivitelezők bizonyságot tettek arról, hogy tudnak hatékonyan és jó minőségben dolgozni. Az összesen 1125 nm hasznos alapterületű épületkomplexum felújításának és berendezésének 264 EUR/nm tervezett fajlagos költsége nem mondható pazarlónak. Szükség volt a kolostori rész belső nyílászáróinak cseréjére, a padozat és a belső burkolások teljes cseréjére, a külső vakolat javítására és festésére, tereprendezésre, a kerítés megújítására és végül a jelentős költségű berendezésre. A közel 175 ezer EUR további költséget talán az alábbi képek is indokolják.

 A befejezés

A kápolna használatba vétele után a további támogatások elnyerése volt a legfontosabb feladat. Végül is több adakozónak köszönhetően a szükséges összeg rendelkezésre állt és folytatódhatott a felújítás. Az adományok közül kiemelendő A Renovabis 100 ezer EURO és a Magyar Villamos Művek Csoport 20 ezer EURO adománya.

Az épület ünnepélyes felszentelésére és használatba vételére 2010. október 23.-án került sor a templom titulusának, Kapisztrán Szt. Jánosnak az ünnepén püspöki szentmise keretében. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt; vele együtt misézett Magyar Gergely tartományfőnök, Bán Jónás nagyszőlősi házfőnök, a kárpátaljai rendház többi tagja, kárpátaljai egyházmegyés papok és számos, Magyarországról érkezett ferences. A szentmisén két, Ausztriából érkezett ferences testvér is részt vett.

 A püspök atya prédikációjában többek között elmondta: Kapisztrán Szent János hősi fokon követte Mesterét, Jézust, akivel együtt hordozta keresztjét és gyakorolta az önmegtagadást. Először önmaga félelmét győzte le, ezután tudta meggyőzni a katonákat és a hadvezéreket, hogy ne féljenek, az Isten velük van, és az Ő segítségével győzni fognak – feltéve, ha mindenki bűnbánatot tart és Istenhez tér. Ezért tudta Nándorfehérvárnál akkora győzelemre vezetni a keresztény sereget.

A lelkigyakorlatos ház megáldása után a ferences testvérek szeretetvendégségre hívták a helyi és a távolabbról érkezett híveket.

 


[vissza]
hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009