Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Újmise és búcsú Királyházán

2010. június2009. június 29., kedd - csodálatos napsütés, jóleső árnyék a fenyőfák alatt, s egyre sokasodó tömeg a királyházi Szent Péter és Szent Pál apostolokról nevezett templom udvarán. Talán álmodni sem lehetne szebb napot egy újmisével egybekötött búcsúra!

A szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődött. A helyi plébános, Bán Jónás ferences atya köszöntötte a jelenlévő vendégeket és az egybegyűlt híveket. A meghívottak között ott találjuk a nagyszőlősi ferences rendház valamennyi lakóját, a királyházi görög katolikus egyház képviselőit, valamint Zarándy Kleofás ferences atyát, akit nemrégiben, június 5-én ünnepélyes keretek között szentelt pappá Udvardy György püspök a pasaréti Páduai Szent Antal templomban.

Az újmisés atya evangélium után elmondott gondolatai, mint a tömjén a magas ég felé, szálltak valamennyiünk szívébe-lelkébe. Nagyon szép szavakkal és értékes példákkal buzdított az evangélium megélésére. Prédikációjában Jézus szavait ismételve számos, a keresztény ember számára lényeges kérdést tett fel. "Kinek tartjuk mi Jézust? Kinek tartjuk az Istent? Ezek életünk legfontosabb kérdései, melyekre csakis tiszta szívvel szabad válaszolnunk.

Nekünk, keresztényeknek, küldetésünk van. S e küldetés: tanúságtétel Krisztus és az Egyház mellett."

A szentmise után következett a szentségi körmenet és Kleofás atya újmisés áldása. Úgy vélem, valamennyi jelenlévőt megérintett e szentmise, s áldással és hálatelt szívvel tértek haza. Kleofás atyára pedig mindannyiunk nevében kérem a Jóisten áldását és a Boldogságos Szűzanya pártfogását!

Szűcs Izabella, Nagyszőlős

[vissza]
hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009