Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Ünnepség a bustyaházi Szent Erzsébet Katolikus óvodában

2010. április

Szabó István beszéde közben

2010. április 8-án Bustyaházán a Szent Erzsébet katolikus óvoda pici növendékei húsvéti ünnepségüket mutatták be a tisztelt "nagyérdeműnek". Az ünnepség első részében zongorakísérettel, Jézus Krisztus utolsó napjainak legfontosabb pillanatait elevenítették meg, tiszta gyermeki komolysággal, kihangsúlyozva a feltámadást. Hiszen az húsvéti liturgia az egyik legszebb és a legfontosabb a katolikus vallásban, mert hiába születik meg a Messiás ha nem áldozza fel magát az emberek bűneiért, a Mennyei Atya akarata szerint.

Majnek Antal püspök a megnyitón

Viszont e napnak nemcsak a feltámadt Krisztus örömének és békéjének hírül adása volt a fontos, hanem az is, hogy az ünnepség része egy nyíltnapsorozatnak, amelyet a Felső-Tisza-vidéki (kőrösmezői, gyertyánligeti, nagybocskói, aknaszlatinai) magyar katolikus óvodák óvónői és óvodavezetői szerveztek, s amely már évek óta működik. Célja, hogy tanácsokat, ötleteket összanak meg egymásssal és a magyaroktatás intézményen belüli esetleges problémáit felvessék és közösen megoldják.

A képen látható gyertyák
már a műhelyben készültek.

Mert szórványban magyar szót hallani néhol csoda, de megtanítani a felnövekvő nemzedéket ősei hagyományaira és kultúrális kincseire szavakkal el nem mondható öröm. S ünnepségünknek további részében erre fektették óvónőink a hangsúlyt a nagycsoportban ukránul a szláv kultúrkör hagyományait is beleszőve, de a kiscsoport a magyar locsolóversekkel, tavaszi népdalokkal és csárdással bűvölték el a közönséget

Tisztelettel: Takács Mária
óvodavezető


[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009