Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések

A külhoni magyar óvodák éve program állomása - Aknaszlatina, Kárpátalja

2012. november

Foglalkozás az aknaszlatinai óvodában

2011. november 24-én a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése egyhangúlag elfogadta a Magyar nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentumot. A dokumentumban meghatároztuk nemzetpolitikai célunkat: a külhoni magyar nemzeti közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi szempontból gyarapodó közösségek legyenek. Megfogalmaztuk azokat az irányokat és cselekvési területeket, amelyeken keresztül nemzetpolitikai célunkat elérhetjük. A dokumentumban elemeztük a külhoni magyar közösségek helyzetét, amely a jelenleg már rendelkezésre álló népszámlálási adatok tükrében is megmutatja, hogy a külhoni magyarság lélekszáma – csakúgy mint a magyarországi magyarság lélekszáma is – fogy. Ezért célul tűztük ki, hogy a dokumentummal összhangban megkeressük azt a legkorábbi pontot, amelyen ezt a folyamatot megállíthatjuk, visszafordíthatjuk.Ennek megvalósításában kiemelkedő szerepet játszanak a magyar intézmények. A külhoni magyar társadalom minden tagja számára feladat, hogy nemzettársait bevonja a magyar intézményrendszerbe. A magyar intézményekhez való kötődés hiánya – kutatók által használt szakkifejezéssel – a magyar reprodukciós lánc megszakadásához vezet. A kutatások alátámasztják, hogy ha egy külhoni nemzettársunkat szülei kisgyermekként nem anyanyelvi intézménybe íratják, a későbbiekben egyre fogy annak az esélye, hogy utána anyanyelvén folytassa további tanulmányait, magyar párt válasszon, majd gyermekeit magyarként nevelje. A kisgyermek fejlődésének sikeressége az anyanyelv biztonságos környezetében garantált, az anyanyelven való írás, olvasás minden egyéb iskolai tanulás alapja. Az anyanyelvi oktatás a biztosítéka annak, hogy a gyermek kicsi korától kezdve a benne rejlő tehetséget legeredményesebben kamatoztathassa.

A magyar reprodukciós lánc elsődleges intézményei az oktatási intézmények. Ezért a reprodukciós lánc fenntartásának érdekében 2012-ben a lánc első intézményi láncszemét kívánjuk megerősíteni: a külhoni magyar óvodák intézményeit. Programunk elindításának tervét már előrevetítette, hogy a tavalyi évtől az oktatási-nevelési támogatást az óvodásokra is kiterjesztettük. A program előkészítése folyamán egyeztettünk külhoni magyar óvodapedagógus szakemberekkel, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elindította a külhoni magyar tannyelvű óvodákra vonatkozó kutatását, amely témakör kutatása a külhoni magyar tannyelvű középiskolai és felsőoktatási kutatásokhoz képest eddig kissé háttérbe szorult. Modellezzük az intézményválasztási stratégiákat, feltérképezzük mindazokat a lehetőségeket, amelyek segítségével pedagógusok és szülők kapcsolatát, a szülők aktív szerepvállalását is segíthetjük. Külön prioritásokat határoztunk meg valamennyi régióra vonatkozóan, azon belül is hangsúlyt fektettünk a tömbben, a szórványban, a nagyvárosokban élők problémáira.

A program csak együtt lehet sikeres, akkor, ha valamennyien együtt és egy irányba mozdulunk. Célunk, hogy a magyar tannyelvű óvodák minőségének emelésével támogassuk azokat a szülőket, akik tudják és vallják, hogy gyermekük fejlődését, tehetségének kibontakozását anyanyelvén érheti el legsikeresebben. Célunk, hogy magyarországi óvodapedagógiai jó gyakorlatokkal, a jó gyakorlatok Kárpát-medencei körútjával, módszertani segédanyagokkal támogassuk azokat a külhoni magyar óvodapedagógusokat, akik oroszlánrészt vállalnak a gyermekek nemzeti identitásának erősítésében, a minőségi oktatás megteremtésében. Programunk segítségével arra törekszünk, hogy minden olyan eszközt láthatóvá és elérhetővé tegyünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekeket középpontba helyezve a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen.

Forrás:www.kulhoniovodak.hu


Ossza meg a cikket ismerőseivel a Facebook-on![vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2009