Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Schmitt Pál Kárpátalján

2011. október

Ungváron

Kárpátalja megye kormányzójával, Olekszandr Ledidával találkozott vasárnap Schmitt Pál köztársasági elnök, aki délután érkezett Ungvárra, a Magyarok XXI. konferenciasorozat keretében kezdett kétnapos kárpátaljai látogatásának első állomására. Este a munkácsi székesegyházban vett részt szentmisén. Az államelnök kárpátaljai látogatása hétfőn Ungváron folytatódott, ahol kárpátaljai magyar szervezet vezetőivel találkozott, majd Beregszászon megnyitotta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola új tanévét, Nagyszőlősön meglátogatta a ferences missziót, majd Técsőn magyar érdekeltségű ipari létesítményt adott át.

Munkács

Schmitt Pál köszönti
a munkácsi híveket

Schmitt Pál köztársasági elnök vasárnap Munkácson - kétnapos kárpátaljai látogatásának második állomásán - megkoszorúzta a sztálinizmus munkácsi magyar áldozatainak emlékművét, szentmisén vett részt, kitüntetéseket adott át és találkozott a kárpátaljai magyar történelmi egyházak vezetőivel.

A köztársasági elnök látogatásának előző állomásáról, Ungvárról való elindulása előtt a város központjában koszorút helyezett el Petőfi Sándor szobránál, amelyet a napokban megrongáltak, de időközben már helyreállítottak.

Munkácson, a koszorúzási ünnepség után, Schmitt Pál és kísérete rövid városnéző sétát tett a központban, Lengyel Zoltán polgármester kalauzolásával. Az államfő elbeszélgetett az érkezésére összegyűlt munkácsiakkal, fiataloktól az iránt érdeklődött, sportolnak-e és őrzik-e magyarságukat.

A városnézés után a köztársasági elnök Majnek Antal munkácsi megyéspüspök által celebrált ünnepi szentmisén vett részt a zsúfolásig megtelt Szent Márton székesegyházban. A kárpátaljai katolikusok főpásztora köszönetet mondott Schmitt Pálnak a látogatásáért, emlékeztetve, hogy ő az első magyar államfő, aki felkereste a munkácsi római katolikus templomot.

a kitüntetés átadása
Majnek Antal püspöknek

A szertartást követően az államfő kitüntetéseket nyújtott át - mint beszédében fogalmazott - köszönetét fejezve ki azoknak a kárpátaljai honfitársainak, akik a maguk területén sokat tettek a nemzeti értékek, a magyar nyelvi, kulturális hagyományok megőrzéséért, a magyar közösség építéséért. A Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetést adományozta Majnek Antal munkácsi megyéspüspöknek a kárpátaljai római katolikus közösség lelki vezetéséért, közel két évtizedes egyházépítő tevékenységéért és a kárpátaljai magyarság identitásának megőrzéséért.

Ugyanebben a kitüntetésben részesítette az államfő Antonenkó Miklósnak, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanárának, műfordítónak a kárpátaljai magyar nyelvű képzés színvonalának megőrzésében szerzett érdemeiért, kiemelkedő oktatói és műfordítói tevékenységének elismeréseként. Majoros Bélának, a Barkaszói Középiskola igazgatójának több mint egy évtizedes óvodavezetői és áldozatos karitatív tevékenysége elismeréseként a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést nyújtotta át a köztársasági elnök.

A Szent Márton székesegyház
zsúfolásig megtelt

Ünnepi beszédében Schmitt Pál köszönetet mondott a - mint fogalmazott - kárpátaljai magyaroknak, egyházaiknak, pedagógusaiknak, hogy közel egy évszázada őrzik magyar nemzeti identitásukat, kultúrájukat, nyelvük tisztaságát, a magyar hagyományokat és szokásokat annak ellenére, hogy határok, államok jönnek-mennek a fejük felett. Mint hangsúlyozta, jelenleg szerencsésen áll a magyarok csillaga, mert Magyarországnak olyan kormánya van, amely nem csak szavakban, hanem tettekben is felvállalja a nemzetstratégiát. Ennek köszönhetően megszületett az egyszerűsített honosításról szóló törvény, az új alkotmány, amelyben külön foglalkozik a határokon túl bárhol élő kisebbséggel, létrejött a nemzeti összetartozás napja és született egy kiáltvány arról, hogy a nemzet egy és oszthatatlan - mondta a köztársasági elnök.

Majnek Antal megköszönte Schmitt Pálnak mindazt a támogatást, amit az anyaország nyújt és nyújtott a kárpátaljai magyarságnak, külön kiemelve azt hatalmas segítséget, a sok-sok kamionnyi segélyszállítmányt, amelyet Magyarország lakossága küldött nagy szeretettel az árvíz sújtotta Kárpátaljának 1998-ban és 2001-ben. A köztársasági elnök vacsora keretében folytatott megbeszélést a kárpátaljai magyar történelmi egyházak püspökeivel és más vezetőivel.

Nagyszőlős

Schmitt Pál érkezése
a nagyszőlősi ferencesekhez

A Kárpátalján fontos karitatív és lelkipásztori szerepet játszó Ferences Rendházat kereste fel hétfőn - az ukrajnai megyében tett kétnapos látgatásának utolsó előtti állomásaként - Schmitt Pál köztársasági elnök, aki kitüntetéseket adott át a Felső-Tiszavidék szórványmagyarsága körében tevékenykedő szervezeteknek és pedagógusoknak.

A köztársasági elnököt nagy tömeg fogadta a rendház előtti téren, majd a zsúfolásig megtelt római katolikus templomban a köztársasági elnököt Bán Jónás rendházfőnök és Bocskai István, Nagyszőlős polgármestere köszöntötte, aki elmondta,

Popovics Pál, a kárpátaljai
cserkész szövetség
elnöke átveszi a kitüntetést

hogy a kisvárosban példaértékű a nemzetiségi és a felekezeti tolerancia, elképzelhetetlen a magyar emlékművek meggyalázása vagy az, hogy bárkire is rászólnának az utcán, ha magyarul beszél.

Schmitt Pál a kárpátaljai magyarság fennmaradása érdekében folytatott áldozatos lelkipásztori és karitatív tevékenysége elismeréseként a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést adta át a Nagyszőlősi Ferences Rendháznak, továbbá:

- a kárpátaljai magyar fiatalok identitásának megőrzése, nemes hagyományaik ápolása és erkölcsi tartásuk erősítése terén kifejtett két évtizedes közösségépítő munkája elismeréseként a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek;

Bábicsuk Júlia kitüntetése

- több mint egy évtizedes óvodavezetői, közösségszervező és odaadó karitatív munkája elismeréseként Bábicsuk Júliának, a Nagybocskói Katolikus Óvoda vezetőjének;

- több mint három évtizedes példaértékű, a magyar nyelvi és történeti hagyományok ápolása terén végzett pedagógusi, néprajzi, helytörténeti és szépirodalmi munkásságáért Czébely Lajosnak, a Viski Középiskola magyar tanárának, helytörténésznek, a református gyülekezet kántorának;

Mácsek Szidónia kitüntetése

- több mint egy évtizedes óvodavezetői és karitatív tevékenysége elismeréseként Mácsek Szidóniának, a gyertyánligeti Páduai Szent Antal Katolikus Óvoda vezetőjének;

- több mint két évtizedes közösségszervező, iskolaszervező tevékenységéért, az ugocsai magyarság nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzését, ápolását célzó munkája elismeréseként Milován Jolánnak;

- több mint három évtizedes, a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális identitásának megőrzéséért végzett oktató-nevelő munkássága elismeréseként Szántó Editnek, a Bátyúi Középiskola nyugalmazott magyar tanárának;

- a magyar tannyelvű oktatás szolgálatában végzett öt évtizedes munkájáért, példaértékű életútja elismeréseként Vizaver Magdolnának, a Kőrösmezői Magyar Iskola nyugalmazott tanárának, hitoktatónak.

a köztársasági elnök
a ferences szerzetesekkel

Beszédében a köztársasági elnök köszönetet mondott a ferences missziónak karitatív, oktatási és hitéleti tevékenységéért, elismerését fejezte a szórványmagyarság körében dolgozó pedagógusoknak a magyar nyelv, a nemzeti identitás és a kultúra megőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkájukért.

Hallgatóságát Schmitt Pál arról biztosította, hogy az anyaország egyetlen magyarnak sem fogja elengedni a kezét. Minden magyar ember számít - zárta szavait az államfő.

Bán Jónás rendházfőnök virágcsokorral üdvözölte a köztársasági elnök kíséretében lévő nőket. Schmitt Pál Nagyszőlősről kárpátaljai látogatásának utolsó állomására, Técsőre indult, ahol egy magyar beruházásban épült pellettáló gyár átadásán vesz részt.

Fotók: MTI, Erhardt Gyula,Munkácsi Sajtóiroda
Forrás: MTI

Megosztás Facebook-on[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009