Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhaszn. jelentések Kuratóriumi ülések

A Magyarországról érkező segélyekről

2015. július

A Munkácsi Római Katolikus püspökség és a Szent Márton Egyházmegyei Karitász az alábbi közleményt jelentette meg a Magyarországról érkező segélyekről és azok célbajuttatásáról.

Az utóbbi hónapokban Magyarországon – sőt az egész Kárpát-medencében – sokan megmozdultak azért, hogy Kárpátalja nehéz helyzetbe került lakosságán segítsenek.

A médián keresztül nálunk is sokan hallottak erről a segítségről, és elkezdték az egyházon, a papokon „számon kérni” ezek szétosztását.

Ezért szeretnénk a következőket elmondani:

Egyházunknak a Karitász az a szervezete, amelynek feladata anyagi dolgokkal segíteni a szükséget szenvedő embereket. A karitász-csoportoknak a megnövekedett feladatokat nem könnyű ellátni, de próbáljuk új segítők bevonásával hatékonnyá tenni a segítést. Ezek a munkatársak nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy minden rászorulónak segítsenek. A legtöbb helyen már kaptak is a rászorulók valamilyen segítséget, de a szükséget szenvedők felmérése és a segítség eljuttatása időbe telik, nem is kevésbe! Ezért kérünk mindenkit, hogy legyen türelemmel! Vannak olyan támogatások, amiket megszabott feltételekkel, megszabott körben oszthatunk ki. Már csak emiatt sem lehet tökéletesen igazságosan osztani – de kövessük azok példáját, akik nagylelkűen mások örömének is tudnak örülni, nem követelőznek.

Nehézséget jelent, hogy bár sok jószándékú adakozó segítene élelmiszerrel, ruhával vagy gyógyszerrel, a vámszabályok és a hatóságok hozzáállása gyakorlatilag lehetetlenné teszi segélyszállítmányok behozatalát. (A médiában nagy visszhangot kapott 8 kamionnyi segélyszállítmányból, amit a magyar kormány és a református diakónia közvetítésével nagy nehézségek árán sikerült levámolni, 4 kamion eleve Ukrajna belsőbb részeibe ment, 1 kamionnyi jutott a katolikus Karitásznak, ezt a Felső-Tisza-vidéken és környékén osztották ki.)

Tudjuk, hogy sokan kerültek igen nehéz anyagi helyzetbe. Próbálunk mindent megtenni, hogy segíthessünk. Ugyanakkor a lehetőségek, még ha a korábbiakhoz képest bővültek is, mégiscsak korlátozottak, minden gondot nem tudunk megoldani.

Akik a segítséget adják, maguk sem bővelkednek – sokszor maguk is kisnyugdíjasként, szűkösen élnek Magyarországon -, de mégis megpróbálnak segíteni, mert tudják, mekkora terhet jelentenek az anyagi nehézségek. Becsüljük meg hát az adományaikat! Arra is szeretnénk buzdítani a testvéreket, hogy mindenki vizsgálja meg, mi az, amivel ő maga is segíteni tud másoknak. Ne csak a határon túlról várjuk a segítséget – magunk is próbáljunk segíteni azzal, amivel tudunk. Egy fekvőbeteg is nagyon sokat segíthet imádsággal, akinek fölösleges zöldsége van, odaadhatja az ingyenkonyhának vagy a rászorulóknak, akinek mosógépe van, kimoshatja az ágyneműjét annak, akinek nincs stb. Ebben a nehéz helyzetben igazán szükség van arra, hogy felelősséget vállaljunk egymásért, ki-ki a saját környezetében. Jézus is erre buzdít minket, amikor arról beszél, hogy az utolsó ítéletkor azt fogják számon kérni tőlünk, hogy adtunk-e enni az éhezőknek, meglátogattuk-e a begeteket és felruháztuk-e a ruhátlant. Sokkal fontosabb, hogy megtettük-e ezt, mint az, hogy ki mekkora csomagot kapott. Az örök életünk az előbbin múlik.

Kárpátalján az emberek mindig is segítettek egymásnak – erre most fokozottan szükség van. Az egyház pedig a Karitászon keresztül minden lehetségest meg fog tenni azért, hogy Isten gondviselését a segítségre szorulók kézzelfoghatóan is megérezzék. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak azért, hogy ez a lehető legteljesebben megvalósulhasson.Ossza meg a cikket ismerőseivel a Facebook-on!

[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2009-2015