Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Levél Nagykanizsáról

2009. december

Tisztelt Kacsó András Elnök úr!

Megkaptam meghívójukat, melyben meginvitálnak az alapítvány működésének húsz éves évfordulójára.

Hálásan köszönöm. Azonban elmenni nem tudok. Idős vagyok és sokféle betegség gyötör. A több mint 200 km-es útra nem vállalkozhatom. De lélekben ott leszek és imáimmal is kísérem nemes törekvéseiket.

A csekket, amit küldtek természetesen ismét kitöltve, feladom, annyi összeggel, amit nem nagy nyugdíjamból meg tudok spórolni. (Munkanélküli tanár fiamat is támogatnom kell, sajnos.)

Bár az anyaországi milliomosok lelkiismerete is megszólalna, ők sokat tehet-nének nagy vagyonukból a rászorulók támogatására. Önök a húsz év alatt nagyon sokat tettek a kárpátaljai magyar testvéreinkért áldja meg a jó Isten nemes munkájukat. A ferencesek jelmondatával köszönök el és tisztlettel gondolok Önökre

Pax et bonumP.s.: Családunk mindig kötődött a ferencesekhez. Édesanyám nagybátyja, K. T. Nagykanizsán ferences plébános volt a 20-ik század első évtizedeiben. Tanító édesapámnak sok jó barátja volt a kanizsai ferencesek között. Húgaimmal a kanizsai harmadik rend keretében működött Szent Klára Leánykör tagjai voltunk, 1950-ig, a szétszórattatásig. Sajnos, most Kanizsán nincs ferences pap, mert oly kevés a hivatás, ide nem jut belőlük. Ez nagy bánatunk. Mert elkélne Kanizsának az ő lelkületük.

Elnézést ezért a személyes kitérésért.

név és cím a KFMA irodán


[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009