Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Az örök élet igéi nálad vannak! (Jn 6,68.)

Katolikus ifjúsági nap Felső-Tisza vidéken

2009. december 6.

A résztvevők

2009. december 5-én közel 110 fiatal indult el Huszttól Kőrösmezőig Bustyaházára, hogy részt vegyen azon az ifjúsági napon, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtak életre a vidéken működő lelkipásztorok. Talán azért is találó az időpontválasztás, mert ilyenkor advent idején a fiatalok sok mindenre figyelnek oda a karácsonyi készülődés forgatagában, pedig Jézus szavaiból tudjuk, hogy "csak egy a fontos" és nekünk keresztényeknek ezt kell választanunk: a belső lelki készülődést.

Az ifjúsági nap vezetője, fr. Marek Bernardin ferences atya, aki jelenleg Déván teljesít szolgálatot, 14 évvel ezelőtt pedig ennek a vidéknek volt lelki atyja, a találkozó mottójául Péter apostol Jézusnak mondott szavait választotta: Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak! (Jn 6,68.)

Bernardin testvér előadásában felhívta figyelmünket arra, hogy mi foglalkoztat bennünket, milyen gondjaink vannak, és ezekben a gondokban kiktől vagy Kitől várunk megoldást vagy segítséget. A sok külső, tanulmányi, családi, egészségügyi gondok mellett, nagyon sokszor hitbeli gondjaink is vannak. Fel tudjuk-e ilyenkor ismerni a Bibliából az Isten segítő jóságát, az, hogy Ő van, és csak egyedül Ő van.

A kiscsoportos beszélgetés után az egyik résztvevő meggyőződéssel állította azt, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt mondott magáról, hogy Ő a világ világossága és aki utána megy, nem jár többé sötétségben.

Az Úrangyala imádság elimádkozása után a közösségi házban vettünk részt közös ebéden, amelyet a találkozások, ismerkedések, beszélgetések órája követett.

A délutáni órákban az Oltáriszentség előtt imádkoztunk, imádtuk a köztünk lévő Jézus Krisztust. Elmélyülésünket Bernardin testvér gitárral kísért énekei tették meghittebbé. Az ifjúsági napnak a csúcsa az atyák által bemutatott szentmise volt, ahol az Ige és a Szentáldozás által mindannyian személyesen is találkozhattunk Jézussal.

Köszönjük a Mindenható Istennek a szép időt, amellyel megajándékozott minket, Bernardin testvérnek a karácsony lényegére felkészítő gondolatait, az atyáknak a gyónási lehetőséget, a técsői ifjúsági énekkarnak a zenei szolgálatát, és minden támogatónknak az imádságos és anyagi támogatását. Egy év múlva újból vár bennünket Bustyaháza!

A találkozó egy résztvevője


[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009