Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Aranymise, templombúcsú és orgonamegáldás Nagyszőlősön

2009. október 24.

Az aranymisés Nádor Albert OFM

Nagy ünnep tanúja volt október 24-én a nagyszőlősi Kapisztrán Szent János ferences kolostortemplom: idén nemcsak a templom búcsúját, hanem Nádor Albert atya aranymiséjét is ünnepelte a számos jelenlévő. Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek a ferences testvérek, papok és hívek, hogy együtt ünnepeljék Albert atyával pappá szentelésének 50. évfordulóját, és vele együtt adjanak hálát a gondviselő Isten minden kegyelmi ajándékáért. A jubilánssal együtt ünnepelt Majnek Antal megyéspüspök és Magyar Gergely ferences tartományfőnök is.

Felajánlás

A kárpátaljai paptestvérek közül Szulincsák Sándor, Mikulyák László és Kurzakov Elek, valamint Bán Jónás nagyszőlősi házfőnök koncelebráltak az ünnepelttel. A szentmise elején Magyar Gergely áldotta meg a templom felújított orgonáját. A szentmise alatt már az orgona hangja kísérte a hívek énekét.

Prédikációjában Magyar Gergely tartományfőnök Kapisztrán Szent János életének példájáról beszélt: hogyan mutat példát nekünk ma is a szent erényeinek hősies gyakorlásával. Majd arról is szólt, Albert atya eddigi élete is mennyire hasonló volt: másféle, de szintén küzdelmes időszakban megállta a helyét, és – a szenthez hasonlóan – ő is vállalta a missziót, otthagyva Németországot, ahol kényelmesen kipihenhette volna dolgos élete fáradalmait.

A gyerekek köszöntik Albert atyát

Albert atya néhány szót szólt csak, aminek a lényege a hálaadás volt: hála az Úristennek minden kegyelméért, az elmúlt 50 év minden történéséért. A szentmise végén a szőlősi hívek, fiatalok és gyerekek képviselői néhány szóval és sok virággal köszöntötték fel Albert atyát.

Legvégül Majnek Antal püspök köszöntötte az ünnepeltet, és megkérte, adja mindannyiunkra aranymisés áldását.

A szentmise után Jerzy Kukla lengyel orgonaművész koncertje következett, majd a ferencesek agapén láttak vendégül minden jelenlévőt. Isten éltesse Albert atyát, és tartsa meg szolgálatában mindvégig!

Pápai Zsuzsanna

A templom orgonáját a munkácsi egyházközség adományozta a szőlősieknek, akik adományaikkal tették lehetővé annak felújítását. Nagyszőlősön mindkét templom orgonáját ellopták ill. tönkretették a bezárás évtizedei alatt, így most külön örömet jelent, hogy az egyik templomban már működő orgona teheti szebbé a liturgiát. A felújított orgona Jerzy Kukla orgonaművész és orgonaépítő munkáját dicséri.
[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009