Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhaszn. jelentések Kuratóriumi ülések

Közösségépítés a hagyományok ápolása tükrében

2013. március

A vizkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakra jellemzőek a vidám népünnepélyek, bálok sorozata. Ilyenkor bújnak az emberek maskarába, hogy elriasszák a telet és ünnpelve várják a tavasz beköszöntét, a néphagyomány tükrében. Ezen alkalmat kihasználva szerveztünk farsangi alkalmakat a Szent Erzsébet óvodában. Rendezvényeink fő célja a néphagyományok ápolása mellett a kapcsolatépítés a szülőkkel. Hiszen a hagyomány, a szokások, amelyek az élet minden területére kiterjedtek tartják fenn az adott közösséget. Az emberi létünk egyik szükséglete, hogy vágyakozzunk békés belsőséges kapcsolatokra, meghitségre, egy olyan szintérre, amelyben félelem nélkül élhetünk, s ennek elsődleges helye a család mellett az a közösség, ahol ismernek és értékelnek.

2013 február 9-én a bustyaházi szórvány magyarság körében működő vasárnapi iskola kis és nagy csoportja mutatta be tudását. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utalva elevenitették fel a nagyok bemutatva egy népi bolondos lakodalmas jelenetet. Tarkitva szebbnél szebb népdalokkal és népi gyermekjátékokkal. A műsor végén szinre léptek a szülők bemutatva figyelmességüket és aktivitásukat az ügyességi játékok alkalmával. A napot zenés táncos mulatság zárta.

De nem állt le az élet a Szent Erzsébet óvoda növendékeinél sem , hiszen ők is aktívan kivették részüket a farsang utolsó napján február 12-én a mulatozásból. Itt is összemérték ügyességüket a szülők, majd tánctudásukat is bemutathatták a farsangi táncházban, ahol izelítőt kaphattak a magyar néptánc fortélyaiból. Az ovis ünnepségre hivatalosak voltak a szülők mellett, a KMKSz Felső – Tiszavidéki szervezetének elnöke ifj. Sari József és a Técsői városi szervezet elnöke Kékesi Sándor, és nem utoló sorban Rácz István atya, aki az ünnepség előtt felszentelte az intézményt, Mennyei Jó Atyánk áldását és kegyelmét kérve rája.

A vendégek felszólalásaikban kifejtették, hogy a magyarság megmaradása érdekében fontos tovább lépni és magyar tannyelvű intézményben folytatni a gyermekek taníttatását, hogy fennmaradjon a magyar szó, és éljen a magyat közösség. A mulatság végén a gyerekek érdekes ajándékokkal térhettek haza, az intézmény munkatársai pedig a farsangi néphagyományok tükrében farsangi fánkokkal kínálták a mélyen tisztelt közönséget.

Eme rendezvénysorozatok sikerességéből „felindulva” tovább szőjjük terveinket ápolva a hagyományainkat és építve azt a maroknyi kis közösséget, amely bustyaházán még él és jeleit adja annak, hogy élni is akar a felnövekvő nemzedék javára.

Ossza meg a cikket ismerőseivel a Facebook-on![vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2009