Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


A Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ 2010. évi beszámolója

2011. januárA központi épületAz intézmény küldetése a környéken élő rászorultak támogatása, és a szociális problémák megoldása azon réteg számára, amely ezt igényli és önerőből nem képes azok megoldására. A Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ alapítója a Nagyszőlősi Római Katolikus Egyházközség, amely megfogalmazta és jóváhagyta az intézmény alapszabályát. A környéken hasonló tevékenységet végző intézmény nincs, ill. Nagyszőlősön van egy államilag fenntartott szegénykonyha, amely napi kb. húsz ebédet biztosít az arra rászorulóknak.

A szegénykonyha

A fenti intézmény azonban olyan feltételeket szab a szegényeknek, amelyeket a szociálisan rászoruló lakosság túlnyomó része nem tud teljesíteni. A NSzKK napi 180 ebédet biztosít a rászorulóknak mindenfajta feltételek és követelmények nélkül.

A NSzKK jogi védettséget biztosít a környéken működő katolikus egyházközségeknek. A járásban található hét római katolikus egyházközségnek rendszeres segítséget nyújtunk az államnyelven való ügyek intézésére. Jogi értelemben a Karitatív Központ a rehabilitációs központ közalapítóként szerepel a nagyszőlősi római katolikus egyházközséggel együtt. A napi 180 ebédre jogosult személy között semmilyen megkülönböztetés nincs érvényben, bárki részesülhet az ingyen ebédben korra, nemre, felekezetre, szociális helyzetre való tekintet nélkül.

Roma gyerekek oktatása

A segélyszállítmányok elosztása során intézményünk kedvezményezettjei a római- és görög katolikus egyházközségek, katolikus intézmények, magyar nyelvű iskolák, kórházak, árvaházak stb.
Az intézmény égisze alatt működik egy iskolai osztály is, amelyben roma nemzetiségű gyerekek tanulnak, mivel ők a nagyszőlősi magyar tannyelvű iskolában nem tanulhatnak.

A 2010. év folyamán a Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ létrehozott egy családi típusú gyermekotthont, amely egy a Központ tulajdonát képező ingatlanban működik.

A gyermekotthon lakói

A nevelőszülők jelenleg hat gyermeket nevelnek, az ingatlan befogadóképessége folytán maximum kilenc gyermek nevelésére van lehetőségük. Az otthon fenntartását a Nagyszőlősi Járási Önkormányzat fedezi.

Az elmúlt évben került átadásra a felújított Nagyszőlősi Kolostor épülete, mely ezentúl lelkigyakorlatos és rekollekciós házként működik. A programokon részvevők étkeztetését a NSzKK biztosítja, a részvevők bizonyos mértékű önrésszel járulnak hozzá a költségek fedezéséhez. A Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ szolgáltatásai:

" állandó étkeztetés
" alkalmi segélyszállítmányok vámkezelése, raktározása és szétosztása
" a járásban működő római katolikus egyházközségek segítése jogi ügyeik intézésében
" iskolai osztály működtetése roma nemzetiségű gyermekek számára
" családi típusú gyermekotthon működtetése

az intézményben lévő kápolna

Az intézményben működő programok szükségesek és jól működnek. Szűkíteni kell azon programokat, amelyek költségeit nem csak külföldi adományokból lehetséges fedezni, továbbá törekedni kell helyi anyagi források felkutatására és kiaknázására. Fontos, hogy a dolgozók munkájukhoz méltó fizetésben részesüljenek, hogy így elvárható legyen tőlük az, hogy ugyanúgy teljesítsenek, mint tennék azt egy másik munkahelyen.

Mivel a keresztény filozófia három alappillérre támaszkodik, hit, remény és szeretet, az intézmény minden programjában igyekszik ezeket szem előtt tartva tevékenykedni.

Tisztelettel:
Nánásy Antal
a Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ vezetője

Megosztás Facebook-on[vissza]
hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009