Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhaszn. jelentések Kuratóriumi ülések

Megjelent Paweł Wyszkowski OMI:
„Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján
1917-1944-1991” c. könyve

2014. január 20.

Paweł Wyszkowski OMI:
„Katolikusüldözés Ukrajnában
és Kárpátalján 1917-1944-1991”

Megjelent Paweł Wyszkowski OMI: "Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján 1917-1944-1991” c. könyve az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium kiadásában. A könyv két részből áll: Paweł atya, a kijevi Katolikus Média-Centrum igazgatója ukrán nyelvű munkájának fordításából,amelyet Hidász Ferenc ferences szerzetes fordított magyar nyelvre, illetve ugyancsak Hidász Ferenc fererences szerzetes Kárpátalján gyűjtött, római katolikusokkal készült interjúiból. A kötet különlegessége nemcsak témaválasztásában rejlik, hiszen magyar nyelven e témában és ilyen terjedelemben még nem jelent meg könyv, hanem hangvételében is: gyűlölet és vádaskodás nélkül szólnak a szemtanúk a XX. század szovjet keresztényüldözéséről, a vértanúhalált halt katolikus papokról és hívőkről, a túlélő hitvallókról. Állami archívumokból, személyes visszaemlékezésekből, levelekből, a korszak eseményei legismertebb kutatóinak munkáiból született meggyőző írás ez. A szerző is egy a túlélő áldozatok közül, ezért személyes vallomása még hitelesebbé teszi írását.

Hidász Ferenc
ferences szerzetes

A kárpátaljai Függelék 19 lágerbe hurcolt katolikus pap bírósági peranyagának fontosabb tényeit idézi Melega Gabriella Anna domonkos nővér kutatásai alapján, melyeket az Ungvári Belügyminisztérium Levéltárában végzett, valamint 22 életút-interjút közöl Kárpátalja különböző településein élő római katolikusokkal. A legidősebb megszólaló 1916-os születésű, a legfiatalabb pedig 1979-ben született. Az interjúalanyok a keserves korszak fájdalmas eseményeit keresetlen őszinteséggel, az igazság kendőzetlen kimondásával tárják az olvasó elé. A fordításhoz készült több mint száz lábjegyzet segíti az olvasót e letűnt korszak eseményeinek pontosabb megértésében. A könyv végén Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergomi érsek foglalja össze az 1989 májusában Kárpátalján tett hivatalos látogatásának eseménytörténetét. Neki köszönhetően Magyarországról és a szomszédos országokból katolikus papok érkezhettek a még létező Szovjetunióba, hogy a csaknem pap nélkül maradt római katolikusok vallási életét újjá szervezzék. E történelmi látogatás új fejezetet nyitott a kárpátaljai római katolikusok életében. A könyvhöz gazdag színes képanyag, térképek, irodalomjegyzék, névmutató és többnyelvű összefoglaló is készült. A kötet jelentős mértékben hozzájárul az elmúlt évszázad Kárpátalján élt római katolikusai hitvallásának és emberi helytállásának megismeréséhez.

A könyv megvásárolható az Országúti Ferences Plébániatemplom mellett található Szent Antal könyvesboltban (1024 Budapest, II. kerület, Margit körút 23.)

Hídverő Lajos

Ossza meg a cikket ismerőseivel a Facebook-on!

[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2009-2014