Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések


Óvodai könyvtár megnyitása Bustyaházán

2011. januárTörténelmi pillanatokat éltek meg a Bustyaházai Szent Erzsébet katolikus óvoda növendékei és nevelői, 2010. május 30-án a Mennyei Atya gondviselésének köszönhetően megalapították a Mustármag óvodai gyermekkönyvtárat, amelyet 2010. december 3-án ünnepélyes keretek között Szulincsák Sándor atya felszentelt. A könyvtár névadásakor, nagyon sokat gondolkodtunk, mi is lenne a legmegfelelőbb, legfrapánsabb, rövid, de mégis sokat mondó kifejezés. Ekkor jutott eszünkbe egy keresztyén ének.


"Hogyha csak mustármagnyi hitetek is volna ezt mondotta a mi Urunk, és ha így szólnátok a nagy hegyekhez: mozduljatok...akkor a hegyek megindulnak.... Hiszen Kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél" (Mt. 13.32.)
Csak egy picinyke tudást adjunk át minden gyereknek, már megalapoztuk jövőjét, már tettünk azért, hogy ha csak mesékben, dalokban is de fennmaradjon a magyar szó, a magyar dal és művészet. Igaz még nagyon kicsike könyvtár, s kevés a könyvállomány, de a hit abban, hogy képesek vagyunk tenni valamit s áldozatos és kitartó munkával meg is valósíthatjuk álmainkat, már kimondhatjuk, hogy nagy dolgokat vittünk véghez, s oktatásunk is különlegesebb. Tettünk valamit a növendékeink kulturális fejlődéséért.
Mustármag óvodai gyermekkönyvtárunkat, pátrónánk Szent Erzsébet oltalmába ajánljuk és kérjük , hogy közbenjárásával erősítse meg növendékeinket hitben, reményben és szeretetben, hogy igaz lelkiismerettel és odaadó buzgósággal legyenek használói a könyvtárnak

A könyvet szép és csalfa tündérlakja:
Ha fölnyitod, megkapja szívedet,
És fölvisz a legragyogóbb csillagra...

(Petőfi Sándor)Takács Mária
óvodavezető

[vissza]
hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009