Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhaszn. jelentések Kuratóriumi ülések

Kiss Gyula életrajza

Kiss Gyula

Kiss Gyula a Csehszlovák Köztársasághoz csatolt Ung megyében született 1931. július 22-én mélyen vallásos római katolikus családban. Kisgyerekként megtapasztalta a tanyasi majd a falusi élet örömeit és nehézségeit. A színmagyar Gálocs község elemi iskolájában a kötelező szlovák nyelv tanulása közben szembesül először a kisebbségi lét nehézségeivel.

1938-ban katartikus élményként éli meg falujával együtt a terület visszacsatolását Magyarországhoz. A tehetséges kisfiút felveszik az Ungvári Drugeth Gimnáziumba, ahol csak négy évig tanulhat, mert az 1944 őszén bevonuló szovjet hadsereg újra elszakítja a területet az anyaországtól. A gimnáziumi időszak azonban meghatározó a számára: itt szilárdul meg nemzettudata, itt szerzi latinos műveltségét, kultúrák iránti nyitottságát, amelyek átsegítik az élet legnehezebb időszakain is.

A szovjet érában iskolai tanulmányait orosz nyelven kénytelen folytatni. Közben több szakmát is elsajátít: hol szobafestő, hol pincér, míg végül 1963-ban felvételt nyer az ungvári egyetem angol szakára. Még tanul, amikor angol tanári állást kap az ungvári magyar középiskolában. Diákjai máig szeretettel gondolnak rá, mint olyan tanárra, aki a tilalmak ellenére is a múlt megismerésére, a magyarság vállalására és a szülőföld iránti szeretetre nevelt. 1975-től Budapesten él. Nyugdíjba vonulásáig angoltanárként dolgozott a felnőttoktatásban, fordítói munkákat vállalt. Az Autóközlekedési Tanintézet (ATI) munkatársaként részt vett a kamionsofőrök képzési projektjének nemzetközi kidolgozásában, külföldi delegációk tolmácsaként a világ sok országában megfordult.

A magyarság és a kárpátaljai magyarok iránti elkötelezettsége tettekben is megnyilvánult: emlékművet állíttatott a Gálocs melletti harcokban elesett ma-gyar honvédek emlékére, jelentős összeget adományozott az Ungvári Drugeth Gimnáziumnak. támogatta az ungvári római katolikus templom orgonájának felújítását, negyedik éve segíti az ungvári magyar iskola néptánccsoportjának működését.

Budapest, 2012 november

A "Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap ügyrendje

Közlemény a "Magyar Kultúráért Kárpátalján" pénzalap létrehozásáról
[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2009